Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent pre odpadové hospodárstvo
3. február 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

referent pre odpadové hospodárstvo“  (kompost-majster)

v odbore životného prostredia   Mestského úradu v Nitre,

s náplňou práce v rozsahu zabezpečovania a plnenia úloh :

 • vykonáva kontrolu správneho priebehu zrenia kompostu (premiešavanie, prevzdušňovanie, meranie vlhkosti atď.),
 • vedie evidenčné listy ku každému komunitnému kompostéru,
 • pravidelne kontroluje technický stav kompostérov, dokumentuje a nahlasuje poškodenia,
 • koordinuje spoluprácu a komunikáciu s lokálnymi komunitnými kompostmajstrami,
 • vybavuje podnety, ktoré sa týkajú komunitného kompostovania,
 • vykonáva iné úlohy súvisiace s agendou odpadového hospodárstva, resp. životného prostredia na základe pokynov vedúceho odboru životného prostredia.
 • Zabezpečuje plnenie úloh mesta, stanovených VZN v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Zhromažďuje informácie o legislatívnych, technických a technologických prostriedkoch v oblasti nakladania s odpadmi.
 • Oboznamuje sa s predpismi v oblasti nakladania s odpadmi.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1020,00 v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • VŠ vzdelanie I. stupňa
 • VŠ vzdelanie II. stupňa

v odbore technického resp. enviromentálneho alebo ekologického zamerania

Iné kritériá a požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B
 • samostatnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • vedieť riešiť problémy, ochotný učiť sa nové veci
 • komunikatívnosť, práca s ľuďmi
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – mierne pokročilý

Výhoda pre uchádzača:

 • prax v oblasti odpadového hospodárstva
 • prax v oblasti kompostovania

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení požadovaného najvyššieho vzdelania
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne dňa 15.02.2022  v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „.kompost-majster“   na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail : Katarina.Koprdova@msunitra.sk.Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate všetky naše požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022