Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Referent právnik
23. február 2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na zástup počas MD/RD  na pracovnú pozíciu:

„referent právnik“

v odbore majetku Mestského úradu v Nitre

Máte predchádzajúce pracovné znalosti v oblasti práva nehnuteľností?  Je Vám táto agenda známa? Potom uplatníte svoj potenciál  v našom odbore majetku, kde do tímu hľadáme šikovného a motivovaného zamestnanca počas zástupu  MD/RD s náplňou práce v rozsahu tvorby a posudzovania právnej dokumentácie pri nakladaní najmä  s nehnuteľným majetkom mesta, majetkoprávne usporiadania majetku mesta, zastupovania mesta v konaní pred súdmi, komunikácia    s katastrálnym úradom, pozemkovým úradom, SPF, archívmi a inými orgánmi. Vyžaduje sa dôkladná znalosť zákona č. 369/1990 Zb., 138/1991 Zb. a súv. predpisov v oblasti pozemkového práva, výhodou je prax v oblasti práva nehnuteľností.

Miesto výkonu práce:   Mesto Nitra, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok, na dobu určitú počas zastupovania zamestnanca v dôsledku rodičovskej dovolenky.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1133,00 €, v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie,
 • perspektívna práca
 • možnosť stravovania a finančného príspevku
 • a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Garantujeme:

 • termín výplaty k 14 dňu v mesiaci
 • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

 • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania

VŠ II. stupňa  právnického smeru

 • Prax v oblasti majetkového, občianskeho, obchodného a správneho práva výhodou
 • Prax v samospráve, príp. v štátnej správe,  resp. v advokácii  výhodou

Požiadavky:

 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie,
 • komunikatívnosť
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • počítačová gramotnosť: Microsoft Word, Microsoft Excel,  Microsoft Outlook – pokročilý

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • čestným vyhlásením o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do dňa 11.03.2022 v zalepenej obálke, ktorá bude označená heslom: „ Právnik – majetok “ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vyhlásenie voľného pracovného miesta bude zverejnené na portáloch Mesto Nitra nitra.sk, Služby zamestnanosti www.sluzbyzamestnanosti.gov.sk Profesia. www.profesia.sk,  Forma podania žiadosti nemá vplyv na jeho posúdenie.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022