Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „ prevádzkový pracovník – vodič“
17. marec 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – vodič“

V Stredisku mestských služieb na výkon prác pri údržbe mestského mobiliáru – údržba a opravy vodoinštalácie mestských fontán a pítnikov, starostlivosť o ich čistotu a funkčnosť, vykonávanie drobných opráv vodoinštalácií všetkých budov a zariadení v správe Mesta Nitra.

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J.Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod, počas zimnej služby na 12 hod smeny

Mzdové ohodnotenie: mininálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 874,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania :      nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:    vodičské oprávnenie skupiny C, platná kvalifikačná vodiča , platné psychotesty

Predpodkladaný nástup do zamestnania :    4/2021

Zoznam požadovaných dokladov: 

    –   žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom

    –   písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

        údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „prevádzkový pracovník – vodič“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ vodič – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestký úrad, štefánikova tr. Č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa : 23.3.2021. Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba : Ing.Koprda Ján, , e-mail: koprda.jan@msunitra.sk, tel. č. 0914352841

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022