Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Prevádzkový pracovník – vodič
10. november 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta Marekom Hattasom

oznamuje 3 voľné pracovné miesta   na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – vodič“

 v Stredisku mestských služieb,

na výkon prác údržby miestnych ciest – vodiča nákladných vozidiel a strojníka v správe Mesta Nitra

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J. Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,00 € ,odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie

Garantujeme:

  • termín výplaty k 14. dňu v mesiaci
  • pravidelné odvody do Sociálnej a príslušnej zdravotnej poisťovne

Myslíme na budúcnosť:

  • poskytujeme príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

Požadovaný stupeň vzdelania : 

nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny B a C, platná kvalifikačná karta vodiča, platné psychotesty, platný strojnícky preukaz ,  výhoda : vodičské oprávnenie skupiny T

Predpodkladaný nástup do zamestnania : 12/2021

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „prevádzkový pracovník – vodič“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ SMS – vodič, strojník“ – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. Č. č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa : 17.11.2021.     

Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Informácia pre uchádzačov:

V prípade, že spĺňate požiadavky a máte záujem o uvedenú pracovnú pozíciu, reagujte a zašlite požadované doklady.

S Vašimi predloženými dokladmi sa budeme zaoberať a Vami poskytnuté informácie starostlivo posúdime.

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a odpovieme iba tým uchádzačom, ktorých sa rozhodneme pozvať na pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo elektronicky.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022