Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: prevádzkový pracovník – vodič
12. júl 2021

Mesto Nitra,

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – vodič“

V Stredisku mestských služieb na výkon prác údržby verejnej zelene – vodiča traktoristu a nákladných vozidiel v správe Mesta Nitry.

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra – Nitra, J. Kráľa 122 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod, počas zimnej služby na 12 hod smeny

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 874,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania : nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti: vodičské oprávnenie skupiny T a  C, platná kvalifikačná karta vodiča , platné psychotesty, výhoda: strojnícky preukaz

Predpokladaný nástup do zamestnania :  8/2021

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 

        Údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „prevádzkový pracovník – vodič“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ vodič – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. Č. 60, kancelária prednostu-SMS, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e-mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa : 20.7.2021. Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba : Ing. Koprda Ján, e-mail: koprda.jan@msunitra.sk, tel. č. 0914352841


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022