Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: prevádzkový pracovník – stráženie - tržnica
1. jún 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – stráženie – tržnica“

Pracovná pozícia zahrňuje:

 • Ochranu majetku mestskej tržnice  proti rozkrádaniu, poškodzovaniu a vniknutiu nepovolaných osôb.
 • Prebratie a odovzdanie  služieb pri strážení objektu Mestskej tržnice.
 • Obchôdzky objektu za účelom kontroly objektu.
 • Udržiava trhovú plochu v čistote.
 • Podľa potreby vysýpa  smetné nádoby a  zametá plochy – hlavná a zadná brána.
 • Udržiava čistotu v okolí kontajnerov počas celého dňa.
 • V zimnom období odstraňuje  sneh  a vykonáva posyp drťou alebo soľou na trhovej ploche.
 • V prípade daždivého počasia vykoná kontrolu povaly .  

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra   

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok     

Pracovné podmienky: 

Pracovný čas podľa rozpisu bude stanovený na každý druhý deň v týždni, vrátane  soboty a nedele

 • v čase od 6.00 hod do 18.00 hod..
 • nočná práca  v  čase od 18.00 hod. do 6.00 hod.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 623,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

pravidelný stabilný príjem

Požadovaný stupeň vzdelania :               základné vzdelanie

Dĺžka praxe:                                         bez požiadavky na odbornú prax

 Požiadavky na zamestnanca/osobnostné predpoklady

 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • samostatnosť , spoľahlivosť
 • fyzická zdatnosť
 • manuálna zručnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • schopnosť prevziať zodpovednosť
 • ochota pracovať v noci

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania  spolu s:

 • profesijným životopisom
 • písomným súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí

Uchádzači  požadované doklady doručte najneskôr v termíne do  10.06.2021   v obálke, ktorá bude označená heslom: „Tržnica-stráženie“ na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra alebo zašlite elektronicky na e-mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk. Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta  Nitry resp. dátum doručenia e-mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Na oneskorené podané žiadosti o účasť  na osobnom pohovore  sa nebude prihliadať. 

Ak uchádzači doklady zašlú elektronicky, budeme požadovať, aby si podpísané originály dokladov priniesli so sebou na osobný pohovor.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022