Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: „ prevádzkový pracovník – pomocný stavebný robotník“
10. február 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

„ prevádzkový pracovník – pomocný stavebný robotník“

v Stredisku mestských služieb na výkon prác pri údržbe mestských komunikácií s pracovnou náplňou: vykonávanie pomocných, obslužných a dokončovacích   stavebných prác pri oprave miestnych komunikácií a  drobné opravy všetkých budov a zariadení v správe Mesta Nitra.

Miesto výkonu práce :  Mesto Nitra , Nitra, J. Kráľa č. 122  

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný úväzok

Pracovná doba: denne od 7.00 hod do 15.00 hod, v letnom období od 6.00 hod – 14.00 hod

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 874,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • perspektívna práca
  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania :               nevyžaduje sa

Osobnostné predpoklady a zručnosti:      nevyžaduje sa

Predpokladaný nástup do zamestnania :  3/2021

Zoznam požadovaných dokladov: 

  • žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesijným životopisom
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných Údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „prevádzkový pracovník – pomocný stavebný robotník“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné žiadosti do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „ SMS stavebný robotník – neotvárať“ , na adresu MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mailternenyova@msunitra.sk. Termín uzávierky najneskôr dňa: 15.2.2021. Platí  odtlačok prezenčnej pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti do  e-mailovej schránky zamestnávateľa.

Kontaktná osoba : Ing. Ján Koprda, e-mail: Jan.Koprda@msunitra.sk, tel. č. 0914352841

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybraní uchádzači budú na osobný pohovor pozvaní telefonicky alebo e-mailom.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022