Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu ekonóm Mestskej polície v Nitre
18. marec 2019
Výberové konanie bude uskutočnené:
miesto            : útvar mestskej polície na Cintorínskej ulici č.6 v Nitre
deň                 : pondelok 8. apríla 2019
čas                  : 8:00 h

 

Miesto výkonu práce: Útvar Mestskej polície v Nitre,  Cintorínska ul. 6, 949 01 Nitra

Dátum nástupu: 1.5.2019
 
Základná zložka mzdy: 1 431,-€ v hrubom
 
Náplň (druh) práce:
 • Na základe pokynov nadriadených a v súlade s právnymi predpismi vypracúva rozpočet, sleduje jeho dodržiavanie a zodpovedá za jeho čerpanie. Podľa potreby predkladá vedúcemu finančného oddelenia stav čerpania rozpočtu.
 • Zabezpečuje podklady k vedeniu účtovnej evidencie podľa jednotlivých položiek rozpočtu, vykonáva účtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov.
 • Spracúva mzdovú agendu, vykonáva dodržiavanie zákona o dani z príjmov u zamestnancov, zodpovedá za úhrady do fondov Sociálnej poisťovne.
 • Zabezpečuje styk s peňažnými ústavmi a poisťovňami. Zodpovedá za vystavovanie faktúr fyzickým a právnickým osobám, vedie ich evidenciu, zodpovedá za likvidáciu faktúr od dodávateľov v stanovenom termíne splatnosti, zodpovedá za správnosť a včasnosť údajov poskytovaných orgánom štátnej správy.
 • V praxi aplikuje predpisy týkajúce sa činností ním riadených zamestnancov.
 • Kontroluje vedenie evidencií ním riadených zamestnancov, pravidelne vykonáva inventúry v pokladni, v prípade potreby zabezpečuje pokladničné práce.
 • Určuje zostatkovú hodnotu škody spôsobenej zamestnávateľovi, vykonáva zrážky z platu zamestnancov.
 • Zodpovedá za riadny chod ním riadeného úseku.
 
Pracovné podmienky:
 • Pracovný čas: od 7:00 do 15:00
 • Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim
Požiadavky na zamestnanca
 
Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
 
Dĺžka praxe: aspoň 5 rokov
 
Zručnosti, schopnosti:
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
Všeobecné spôsobilosti:
 • kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Počítače:
 • Microsoft Word – pokročilá
 • Microsoft Excel – pokročilá
 • Microsoft Outlook – pokročilá
 • Internet – pokročilá
 • SOFTIP – pokročilá
 
Osobnostné predpoklady:
 • komunikatívnosť
 • spoľahlivosť
 • analytické myslenie
 • samostatnosť
 
Kontaktná osoba:

Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022