Voľné pracovné miesto na pozíciu: vodič
2. september 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :  

 • vodiča

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 602,00 € a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste:  

 • Vodič osobného vozidla vedie a obsluhuje motorové vozidlo za účelom prepravy osôb,
 • Zabezpečenie rozvozu stravy počas školského roka.
 • Mimo školského roka zabezpečuje jazdy podľa pokynov.
 • Vedenie a bežná údržba osobných motorových vozidiel vo vlastníctve mesta Nitry .
 • Napomáha pri nakladaní a vykladaní obedov, prípadne zakúpeného tovaru.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

Úplné stredné

požiadavky:  

 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • samostatnosť
 • flexibilita

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „vodič  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  vodič“  najneskôr  dňa 06.09.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022