Voľné pracovné miesto na pozíciu: upratovačka
23. august 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • upratovačka

Ponúkame prácu, ktorej náplňou je upratovanie  kancelárskych, spoločných a sociálnych priestorov  v administratívnej budove mestského úradu.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok s pracovným časom

v pondelok až vo štvrtok od 11.00 hod. do 19.00 hod.

v piatok                         od 10.00 hod. do 18.00 hod.

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 520,00 €, a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou
 • práca počas týždňa

 Požadovaný stupeň vzdelania

 • nevyžaduje sa

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • zodpovedný prístup k práci
 • manuálna zručnosť
 • fyzická zdatnosť
 • asertivita
 • bezúhonnosť

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú poízíciu
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „upratovačka “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  upratovačka “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 04.09.2019 . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov. Neúspešných kandidátov už Mesto Nitra kontaktovať  nebude.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

  


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022