Voľné pracovné miesto na pozíciu - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Slovenský jazyk a literatúra a Ruský jazyk
24. jún 2019

názov a adresa zamestnávateľa    Základná škola , Benkova 34, Nitra
kategória pedagogického zamestnanca    učiteľ pre nižšie  stredné vzdelávanie s aprobáciou 

Slovenský jazyk a literatúra a Ruský jazyk

kvalifikačný predpoklad     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom odbore
ďalšie predpoklady     aktívna práca s IKT
zoznam požadovaných dokladov     žiadosť o zamestnanie, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní; súhlas so spracovaním osobných údajov
iné požiadavky     nástup do zamestnania september 2019
pracovný pomer na dobu určitú;  pracovný úväzok 100%

žiadosť zaslať elektronicky na adresu : galova@zsbenkova.sk  do 26.6.2019


Najčítanejšie správy
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022