Voľné pracovné miesto na pozíciu učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie matematika, ZŠ Benkova 34
14. jún 2018

názov a adresa zamestnávateľa    Základná škola , Benkova 34, Nitra
kategória pedagogického zamestnanca    učiteľ pre nižšie  stredné vzdelávanie   Matematika
podkategória pedagogického/odborného zamestnanca    
 
kvalifikačný predpoklad     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v danom odbore
ďalšie predpoklady     aktívna práca s IKT
zoznam požadovaných dokladov     žiadosť o zamestnanie, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní; súhlas so spracovaním osobných údajov
iné požiadavky     nástup do zamestnania september 2018
pracovný pomer na dobu určitú;  pracovný úväzok 100%

žiadosť zaslať elektronicky na adresu : galova@zsbenkova.sk  do 27.6.2018


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022