Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka – prvého stupňa ZŠ, ZŠ Benkova 34, 949 11, Nitra
15. november 2021

Voľné miesto

názov a adresa zamestnávateľa:

Základná škola Benkova 34, 94911 Nitra

 príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov:

učiteľ/ka – prvého stupňa ZŠ

– zastupovanie do 30. 6. 2022 , nástup 10. 1. 2022. 

a) kvalifikačné predpoklady:

  • vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.

b) platové podmienky:

  • platové podmienky budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť, životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní

d) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • nástup do zamestnania od 10.01.2022
  • predpokladaný termín ukončenia výberového konania 08.12.2021

e) súhlas so spracovaním osobných údajov

f) bližšie informácie:

 

PaedDr. Róbert Harmata

email: benkova34@gmail.com tel. č.:  0902 371 857


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022