Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista pre sociálne siete a web (m/ž)
23. február 2022

MESTO NITRA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

„Špecialista pre sociálne siete a web (m/ž)“

Dátum zverejnenia:  22.02.2022 – 22.03.2022

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Máš hrôzu pri predstave, že zostaneš offline? Bez horúcich aktualít a bez sociálnych sietí? Ak vieš pripraviť pútavý kontent pre rôzne cieľové skupiny a zdieľať ho do celého sveta, máš miesto v našom kreatívnom tíme. Tvojou úlohou bude kreatívne podporiť kultúrnu kreatívu a šíriť meno o Kreatívnom centre v Nitre. Celé sa to bude točiť okolo kultúrno-kreatívneho priemyslu. Predpokladáme, že ak zvládneš aktualizovať našu vlastnú webovú stránku, ani ostatné IT záležitosti Ti nebudú cudzie.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vytváranie obsahu (on-line promo – foto, video) a editácia textov
 • dohliada na aktívne nastavenie a využitie sociálnych sietí
 • manažovanie prevádzky webovej stránky/aplikácie v organizácií v súvislosti s kreatívnym centrom
 • implementácia, administrácia a rozvoj obsahovej, grafickej a používateľskej prívetivosti webovej stránky a sociálnych sietí KCN
 • realizuje online prieskumy a spolupracuje s tímom (marketing a PR)
 • spolupracuje s autormi programov a členov tímu pri vytváraní blogov
 • je zodpovedný za distribúciu newslettera a udržiavanie databázy kontaktov
 • pripravuje analýzy, monitoruje silu kampaní cez google analytics na definovanú cieľovú skupinu
 • nastavuje parametre k optimalizácii online stránok a sociálnych sietí v spolupráci s marketingom a PR špecialistom
 • vykonáva denný monitoring a poskytuje správy o ich návštevnosti, správaní používateľov
 • identifikuje preferencie návštevníkov webovej stránky a navrhuje inovácie
 • poskytuje základný IT support pre KCN


Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B1)

Ostatné znalosti

WordPress – Mierne pokročilý
Search engine optimization (SEO) – Mierne pokročilý
Google Analytics – Mierne pokročilý
Adobe Photoshop – Mierne pokročilý
Adobe Illustrator – Mierne pokročilý
ACS-line ADS – Mierne pokročilý 

Počet rokov praxe

prax v príslušnom odbore minimálne 3 roky

Prax na pozícii/v oblasti

online marketing, sociálne siete, web, IT

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • tímová práca
 • analytické myslenie, flexibilita
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B s vodičskou praxou

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1100,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022