Voľné pracovné miesto na pozíciu: Špecialista na projektové riadenie (m/ž)
7. september 2021

MESTO NITRA

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

„špecialista na projektové riadenie (m/ž)“

Dátum zverejnenia: 6.09.2021 – 15.09.2021

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Pozícia je obsadzovaná za účelom komplexného a systémového nastavenia procesov riadenia projektov v podmienkach Mestského úradu v Nitre pozostávajúce najmä z nasledovných úloh:

 • analýza aktuálneho stavu v oblasti riadenia projektov na MsÚ Nitra z pohľadu potenciálu a podmienok zavedenia metodiky PRINCE2;
 • vypracovanie harmonogramu implementácie metodiky PRINCE2 na MsÚ Nitra;
 • vypracovanie internej smernice o strategickom riadení projektov na MsÚ Nitra;
 • vypracovanie šablón manažérskych nástrojov/dokumentov PRINCE2 pre potreby a podmienky MsÚ Nitra;
 • definovanie ďalších vyžiadaných potrebných zmien pre úspešnú implementáciu PRINCE2 (IT podpora, nastavenie procesov, komunikácia, úprava/tvorba iných smerníc/manuálov a pod.).
 • predkladanie návrhov na zmeny a aktualizáciu procesov v rámci príslušných projektov;
 • práca s internými a externými databázovými a informačnými systémami;
 • spolupráca s príslušnými manažérmi a koordinátormi projektov na príprave metodiky PRINCE2

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Access – základy

Počet rokov praxe

6

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • praktické skúsenosti s riadením projektov (minimálne 6 – ročná skúsenosť)
 • skúsenosti s riadením projektov vo verejnej správe výhodou
 • znalosti metód projektového riadenia
 • výborné organizačné a riadiace schopnosti
 • rozvinuté komunikačné zručnosti
 • certifikácia PRINCE 2 Practitioner
 • skúsenosti v oblasti zavádzania procesov projektového riadenia v stredných a veľkých spoločnostiach
 • plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • zodpovednosť, precíznosť;
 • schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa: Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:       MsÚ Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1600,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s:
profesijným životopisom

 • čestným vyhlásením o bezúhonnosti
 • čestným vyhlásením o ukončení vzdelania
 • písomným súhlasom so zverejnením a spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel výberového konania;

Dátum a miesto podania žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Termín doručenia prihlášok do podateľne je najneskôr dňa 15.09.2021 do 9:00 hod.

Zalepenú obálku označte špecialista na projektové riadenie  

Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,  950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022