Voľné pracovné miesto na pozíciu školský psychológ, ZŠ Benkova 34, Nitra
13. september 2019

Voľné miesto

  1. názov a adresu zamestnávateľa: Základná škola , Benkova 34, Nitra
  2. príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov alebo príslušnú kategóriu odborných zamestnancov: školský psychológ
  3. kvalifikačné predpoklady: druhý stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore
  4. zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zamestnanie, životopis, doklad o nadobudnutom vzdelaní, msúhlas so spracovaním osobných údajov
  5. iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: znalosť práce s PC a IKT, pracovný pomer : na 80 % , na dobu určitú  ,  od januára 2020  možnosť   trvalého PP.
  6. plat: 800,00€

žiadosť zaslať elektronicky na adresu : galova@zsbenkova.sk do  20 .9.2019


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022