Voľné pracovné miesto na pozíciu: • referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce v odbore komunálnych činností a životného prostredia
7. marec 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :  

 

 • referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce v odbore komunálnych činností a životného prostredia

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 862,00 €, odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečovanie agendy súvisiacej s verejnoprospešnými prácami a agendy súvisiacej so zamestnancami vykonávajúcimi menšie obecné služby. Kontrolná činnosť menších obecných služieb .

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

Požadovaný stupeň vzdelania

 

                       minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

požiadavky:  

 • samostatnosť
 • rozhodnosť
 • flexibilita
 • vodičský preukaz skupiny „B“  s praxou   uvítame

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre verejné priestranstvá a aktivačné práce  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  verejné priestranstvá a AP “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 15.3.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022