Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent pre stavebné konania
27. jún 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre stavebné konania

 v odbore stavebného poriadku s rámcovou náplňou práce, ktorá bude spočívať vo vedení   územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí, stavebných rozhodnutí, vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 963,00 €,               a  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebného alebo architektonického smeru 

Iné kritériá a požiadavky

 • odborná spôsobilosť pre výkon činnosti stavebného úradu výhodou
 • prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy výhodou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie
 • spoľahlivosť
 • občianska bezúhonnosť
 • znalosť práce s PC 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie na danú pracovnú pozíciu vrátane telefonického a e-mailového kontaktu
 • profesijný životopis
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre stavebné konania “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Neotvárať – pohovor  referent pre stavebné konania “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Termín uzávierky   dňa 17.07.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022