Voľné pracovné miesto na pozíciu referent pre prevádzku KD,KZ
22. november 2019

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 • referent pre prevádzku KD,KZ

Hľadáme výraznú a dynamickú osobnosť, prirodzenú autoritu,  ktorá by sa chcela podieľať na organizovaní kultúrneho života v mestských kultúrnych zariadeniach a zodpovedne zabezpečovať ich prevádzku.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Práce súvisiace s dramaturgickým a organizačným zabezpečením podujatí, obsluha základnej ozvučovacej a osvetľovacej techniky, manipulácia s inventárom zariadenia podľa charakteru podujatí, inštalácia výstav, predaj vstupeniek, dohľad na poriadok v súlade s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi, zabezpečenie prevádzky.

Miesto výkonu práce: Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok, pohyblivá pracovná doba

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje:  862,00 , v závislosti od kvalifikácie a  praxe ,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.     

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • možnosť sebarealizácie
 • príspevok na stravu
 • príspevok zamestnávateľa na DDS (III. pilier)
 • príspevok na rekreáciu
 • príspevky pri životných a pracovných jubileách
 • stabilná práca

Požadovaný stupeň vzdelania

 • Úplné stredné odborné vzdelanie

 Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • organizačné schopnosti, manažment času
 • samostatnosť
 • komunikatívnosť, flexibilnosť
 • prax v oblasti dramaturgii, propagácii a realizácii podujatí výhodou
 • pokročilý užívateľ PC
 • prispôsobenie sa pohyblivej pracovnej dobe

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • prihláška
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre prevádzku  KD, KZ  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor prevádzka KD,KZ “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova            tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Termín uzávierky  najneskôr  dňa 04.12.2019. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Informácie o osobnom pohovore

ĎAKUJEME všetkým kandidátom, ktorí sa u nás uchádzajú o zamestnanie. Všetky prihlášky budú dôkladne posúdené.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

KONTAKTOVAŤ BUDEME LEN VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV.

 

Kontaktné osoby:

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022