Voľné pracovné miesto na pozíciu - referent - doručovateľ
1. január 2019
Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu: „referent - doručovateľ“

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá  zamestnanca na pracovnú pozíciu:

„referent – doručovateľ“

Miesto výkonu  práce:  Mesto Nitra

Druh pracovného pomeru: 100% pracovný  úväzok

Mzdové ohodnotenie:   minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje výšku 585,00  € +   odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania  zamestnancov Mesta Nitry a platnou Kolektívnou zmluvou.  

Informácie o pracovnom mieste

Komunikatívnosť, asertivita, príjemné vystupovanie, orientačné schopnosti a znalosť Mesta Nitry je výhodou, fyzická zdatnosť, časová flexibilita (práca sa vykonáva v popoludňajších a skorých večerných hodinách), chuť pracovať aj za nepriaznivých poveternostných podmienok.

Zamestnanecké výhody, benefity:

  • príspevok na stravovanie
  • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požadovaný stupeň vzdelania

USO

Zoznam  požadovaných dokladov:

  • žiadosť
  • profesijný životopis
  • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
  • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „ referent-doručovať“ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  doručovateľ“ najneskôr  dňa 18.1.2019 na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.

Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Kontaktná osoba:

Katarína Koprdová   – Tel.: 037/6502244  E-mail:   koprdova@msunitra.sk


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022