Voľné pracovné miesto na pozíciu: Projektový manažér KC Nitra (m/ž)
17. december 2021

Názov konania

Projektový manažér KC Nitra (m/ž)

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Miesto práce

Nitra, Slovensko

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Od 1 200 EUR/mesiac

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou

 

Pozícia je obsadzovaná pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (ďalej len KCN), kód projektu ITMS2014+: 302031ADT3.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • administruje podklady k monitorovaniu, komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu a zbiera podklady od cieľovej skupiny;
 • plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí´ činnosti v rámci hlavných aktivít projektu (predovšetkým realizácii programov Kreatívneho centra – ďalej len: „KC“);
 • koordinuje osoby podieľajúce sa na hlavných aktivitách projektu;
 • spolupracuje s programovým tímom KC;
 • riadi, vykonáva a zabezpečuje plánovanie a praktickú realizáciu konkrétnych
 • odborných činností v rámci zverených programov (resp. jej obsahovo samostatnej časti);
 • zabezpečuje všetky administratívne činnosti, ako je príprava podkladov a dokumentácie, zber dát a ukazovateľov o stave projektu;
 • zabezpečuje zápisy zo stretnutí;
 • komunikuje s projektovým tímom a útvarmi zložiek MsÚ;
 • monitoruje a reportuje stav úloh podľa harmonogramu projektu;

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosti vzdelávania a osobného rastu
 • možnosť sebarealizácie,
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • praktické skúsenosti s administráciou projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných grantových mechanizmov
 • skúsenosti s prácou vo verejnej správe/samospráve- výhodou
 • výborné organizačné a komunikačné zručnosti
 • znalosti s balíkom MS Office, s projektovými nástrojmi (napr. MS Project, ClickUp, Asana alebo iné)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni výhodou
 • spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu,
 • koncepčné a analytické myslenie

Stručná charakteristika spoločnosti (údaj prevzatý z firemného konta na profesia.sk)

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsft Word, Excell, Power Point – Pokročilý
Základy projektového manažmentu – Základy

Vodičský preukaz

B


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022