Voľné pracovné miesto na pozíciu: Právny poradca (m/ž)
17. december 2021

Názov konania

Právny poradca (m/ž)

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Miesto práce

Nitra, Slovensko

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Od 1 200 EUR/mesiac

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Mesto Nitra oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (ďalej len KCN, kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním právneho poradenstva s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov pre klientov KCN;
 • dohliada na komplexnú právnu agendu spojenú s implementáciou programov realizovaných v rámci Sekcie implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • participuje na vyhotovovaní interných podkladov v rámci procesu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s právom SR a EÚ;
 • podieľa sa na tvorbe metodiky v rámci procesu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • overuje súlad podkladov s platnou legislatívou SR a EÚ;
 • poskytuje právne poradenstvo a právnu pomoc pri riešení agendy súvisiacej s Európskymi
  štrukturálnymi a investičnými fondmi;
 • dohliada na vedenie spisovej agendy súvisiacej s implementáciou Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • pripomienkuje interné a metodické dokumenty súvisiace s implementáciou Európskych
  štrukturálnych a investičných fondov;
 • pripravuje a overuje zmluvnú dokumentáciu ako aj iné druhy dokumentácie súvisiacu s implementáciou programov;

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • analytické myslenie a zameranie na detail
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B s vodičskou praxou
 • všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
 • schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Stručná charakteristika spoločnosti (údaj prevzatý z firemného konta na profesia.sk)

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý

Vodičský preukaz

B


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022