Voľné pracovné miesto na pozíciu: Manažér expertných a konzultačných služieb m/ž
17. december 2021

Názov konania

Manažér expertných a konzultačných služieb m/ž

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Miesto práce

Nitra, Slovensko

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Od 1 200 EUR/mesiac

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Mesto Nitra oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3

Kreatívne centru Nitra hľadá do svojho tímu samostatného a dynamického človeka, ktorému nie je cudzia komunikácia s ľuďmi a nezľakne sa žiadnej administratívnej úlohy.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • zodpovedá za podporu pri zabezpečení lektorov a odborníkov /expertov/ z oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu na realizáciu programov KC;
 • aktívne vyhľadáva vhodných expertov pre služby v rámci KC;
 • pripravuje a dohliada na správu verejných výziev na výber expertov ;
 • pripravuje profily expertov a podklady potrebné pre výberové komisie;
 • zabezpečuje a vedie kompletnú evidenciu personálnej agendy expertov;
 • pripravuje podklady k pracovno-právnym dokumentom ako sú DoVP, DPČ, dohody o zmene pracovných zmlúv pre expertov;
 • spracováva podklady personálneho reportingu pre kontrolný orgán;
 • vyhotovuje a kontroluje podklady pre personálne odd. /podklady ku mzdám;
 • dohliada nad dodržiavaním plánu školení a zabezpečuje vstupné bezpečnostné školenia BOZP;
 • komunikuje a spolupracuje s personálnym a mzdovým oddelením a ostatnými relevantnými oddeleniami;
 • spolupracuje na ďalších aktivitách v rámci KC, zabezpečuje internú a externú komunikáciu so zúčastnenými organizáciami a MsÚ Nitra;
 • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu databázy expertov (lektori a odborníci na tematické workshopy)
 • zodpovedá za včasné, riadne a úplné predkladanie podkladov od expertov a konzultantov

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • time manažment
 • analytické myslenie, flexibilita
 • minimálne trojročná prax na obdobnej pozícií – podmienka
 • skúsenosť s náborom a výberom kandidátov – podmienka
 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • multitasking
 • samostatnosť

Stručná charakteristika spoločnosti (údaj prevzatý z firemného konta na profesia.sk)

Miestna samospráva
Zásada nediskriminácie:
V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje zákon č.365/2004 Z. z.o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý

Vodičský preukaz

B


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022