Voľné pracovné miesto na pozíciu: koordinátor programov/produkčný
1. júl 2021

Oznámenie

o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu

pre implementáciu projektu Kreatívne centrum Nitra  kód ITMS2014+: 302031ADT3

 

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta   Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

 „koordinátor programov/produkčný  “

 

Víziou KCN je stať sa najväčším aktérom KKP so zameraním na organizovanie workshopov a verejných podujatí v oblasti scénického umenia, vizuálneho umenia, hudby, audiovízie a multimédií, remeselnej výroby

Informácie o pracovnom mieste:

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • plánuje, riadi, koordinuje a hodnotí´ činnosti v rámci hlavných aktivít projektu (predovšetkým  realizácii programov Kreatívneho centra – ďalej len: „KC“),
 • koordinuje osoby podieľajúce sa na hlavných aktivitách projektu (napr. u´častni´ci programov, experti, zástupcovia spolupracujúcich organizácii´),
 • spolupracuje s programovým tímom KC
 • riadi, vykonáva a zabezpečuje plánovanie a praktickú realizáciu konkrétnych odborných činností v rámci zverených programov (resp. jej obsahovo samostatnej časti)
 • zodpovedá za realizáciu vnútorného výkonnostného rámca KC, nastavuje nábor príslušnej časti cieľovej skupiny v spolupráci s marketingovým a PR manažérom
 • je kontaktným pracovníkom pre osobný styk s registrovanými klientami KC
 • pripravuje a vedie evidenciu výberových a hodnotiacich komisií, ktoré pôsobia v rámci projektu (pozvánky, prezenčné listiny, zápisnice, rozhodnutia),
 • vykonáva administratívnu kontrolu doručených žiadostí o poskytnutie služieb v rozsahu určenom schvaľuje poskytovanie služieb a podporu cieľovej skupine KC
 • spolupracuje a komunikuje s externými odbornými spolupracovníkmi a zmluvnými dodávateľmi
 • predkladá návrhy na zmeny a aktualizáciu procesov v rámci príslušných programov súvisiacich s realizáciou projektu
 • vypracúva podklady pre zabezpečenie priebežného monitorovania a vyhodnocovania realizácie programu
 • pracuje s internými a externými databázovými a informačnými systémami
 • spolupracuje s príslušnými manažérmi (finančný, monitorovací, projektový) na príprave podkladov  pre potreby žiadosti o platbu a monitorovacie správy 

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Požiadavky na zamestnanca:

Požadované vzdelanie:  vysokoškolské II. stupňa

Počet rokov praxe:  3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • prax na podobnej pracovnej pozícii je podmienkou;
 • všeobecný prehľad o kultúrno-kreatívnom prostredí v danom regióne výhodou;
 • užívateľská úroveň internetových vyhľadávačov;
 • všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
 • plánovacie, organizačné a komunikačné schopnosti;
 • zodpovednosť, precíznosť;
 • schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – pokročilý
Microsoft Excel – pokročilý
Microsoft Outlook – pokročilý
Microsoft PowerPoint – pokročilý
Microsoft Access – základy

Adresa zamestnávateľa:   Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 1, Nitra 

Miesto výkonu práce:         Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1300,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou. 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:
• portálu www.profesia.sk (odporúčaná forma), ISTP, www.Mesto Nitra.sk
• mailom: antonuccio@msunitra.sk
• doručením dokladov do podateľne MsÚ v Nitre

Termín doručenia prihlášok do podateľne  je do 31.07.2021
Zalepenú obálku označte „koordinátor programov/produkčný „

Adresát: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov,  ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zamestnávateľ pri výberovom konaní má právo zmeniť dĺžku termínu zverejnenia inzercie podľa vlastného uváženia, ak to osobitný predpis neustanovuje inak.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022