Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
11. júl 2014
 

R O Z H O D N U T I E
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

zo 7. júla 2014

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov

v y h l a s u j e m
voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby
starostov (primátorov) obcí,

u r č u j e m
deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Pavol Paška v. r

 


O z n á m e n i e


prvé zasadnutie okrskových volebných komisií sa uskutoční v budove Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra, 1. poschodie vo veľkej zasadačke   č. dv. 118 nasledovne:

okrskové volebné komisie č. 1 – 36 dňa 30.10.2014 o 8,00 h
okrskové volebné komisie č. 37 – 71 dňa 30.10.2014 o 10,00 h

 

Súbory na stiahnutie(16 ks):

Dokumenty – voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

1. Zoznam kandidátov na primátora mesta Ikona súboru pdf (27 KB)

2. Zoznam kandidátov na poslancov MZ podľa volebných obvodov Ikona súboru pdf (400 KB)

Delegovanie do volebných komisií.pdf Ikona súboru pdf (33 KB)

Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávi obcí Ikona súboru pdf (462 KB)

Informácia pre voliča.pdf Ikona súboru pdf (27 KB)

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení VO 1-7 pre voľby do OSO Ikona súboru pdf (1978 KB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa mestskej volebnej komisie Ikona súboru pdf (49 KB)

Podávanie kandidátnych listín.pdf Ikona súboru pdf (34 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR.pdf Ikona súboru pdf (26 KB)

Upozornenie – uznesenie z 10.09.2014 Ikona súboru pdf (42 KB)

určenie VO a počtu poslancov -uznesenie Ikona súboru pdf (31 KB)

vzor KL nezávislého na primátora.pdf Ikona súboru pdf (71 KB)

vzor KL pre voľbu nezávislého poslanca do MZ Ikona súboru pdf (72 KB)

vzor KL pre voľbu poslancov MZ.pdf Ikona súboru pdf (73 KB)

vzor KL pre voľbu starostu obce – polit strana.pdf Ikona súboru pdf (70 KB)

zverejnenie počet obyvateľov – voľby OSO 2014 Ikona súboru pdf (206 KB)


Najčítanejšie správy
Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022