Megavoľby sa blížia
25. október 2022

Ako si budeme vyberať našich zástupcov?

V sobotu 29. októbra sa uskutočnia spojené voľby. Aby sa ušetrilo, v jeden deň si budeme voliť naraz primátora s mestskými poslancami a župana so župnými poslancami.

Výhodou je teda aj to, že ľudia nebudú musieť chodiť k voľbám dvakrát. Očakáva sa preto vyššia volebná účasť.

Ak sa niekto rozhodne voliť iba v jedných voľbách a v druhých nie, má na to právo.

Na tomto mieste sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o voľbách do mestskej aj regionálnej samosprávy.

Kedy sa volí?

V sobotu, 29. októbra. Volebné obdobie županov a župných poslancov sa o jeden rok natiahlo, aby sa v tomto roku mohli oboje voľby uskutočniť naraz, čím sa ušetria peniaze. Kvôli tomu sú tieto voľby mimoriadne náročné na organizáciu, a preto pozor – voľby sú o dve hodiny kratšie ako obvykle. Volebné miestnosti sa otvoria o siedmej ráno, avšak zavrú sa už o ôsmej večer a nie o desiatej, ako to bývalo doteraz. Dôvod je ten, že komisie budú mať obrovské kvantum roboty pri spočítavaní hlasov.

Kde sa volí?

V Nitre je zriadených 71 volebných okrskov, tak, ako po uplynulé roky. Nič sa teda nemení, voliť budeme v priestoroch škôl, kultúrnych domov a podobne. Presné miesto volieb sa dozviete z oznámení, ktoré vám zamestnanci mestského úradu vhodia do schránky.

Ako sa volí?

Voliť sa môže iba v mieste trvalého pobytu. Po príchode do volebnej miestnosti dostanete dve obálky, modrú a bielu. Hlasovacie lístky označené modrou farbou sú pre voľby do župy, na nich teda budú kandidáti na župana a na župných poslancov. Na bielych lístkoch budú kandidáti na primátora a na mestských poslancov.

Hlasuje sa krúžkovaním poradového čísla kandidátov, ktorých chceme zvoliť. V prípade primátora a župana tak na lístkoch krúžkujeme iba jedno číslo. Pokiaľ ide o poslancov, zakrúžkovať môžeme najviac toľko poradových čísel kandidátov, koľko poslancov má byť v danom obvode zvolených. Príklad: Krškany majú v mestskom zastupiteľstve iba jedného poslanca, v tejto mestskej časti preto krúžkujeme iba poradové číslo jedného favorita. Klokočina má siedmich poslancov, krúžkovať tak môžeme maximálne sedem vybraných čísel. Pre voľby župných poslancov zakrúžkujeme maximálne toľko poradových čísel, koľko kandidátov sa volí v danom obvode. Do župného parlamentu vysielajú jednotlivé obvody rôzny počet kandidátov, v závislosti od veľkosti obvodu. Celý kraj je rozdelený na osem obvodov. Najviac poslancov má nitriansky obvod, to znamená, že napríklad v Nitre a v obciach pri Nitre môžeme krúžkovať až trinásť poslancov. No napríklad obvod Zlaté Moravce si do župného parlamentu vyberá iba troch poslancov. Pozor! Ak zakrúžkujete viac poslancov, ako sa môže voliť, hlasovací lístok je neplatný a váš hlas tak úplne prepadne.

Hlasovacie lístky pre voľby primátora a mestských poslancov vložíme do bielej obálky a vhodíme do jednej volebnej urny, lístky pre voľby župana a župných poslancov vložíme do modrej obálky a vhodíme ich do druhej urny.


Kto volí?

Do mestských volieb volí občan SR alebo cudzinec s trvalým pobytom v Nitre. Podmienkou je, že najneskôr v deň konania volieb musí mať 18 rokov. Pre župu platí to isté, len trvalý pobyt sa vzťahuje na územie obce v rámci Nitrianskeho kraja.

V prípade nariadenej izolácie pre koronavírusové ochorenie budú môcť voliť aj Covid pozitívni voliči. Voliť budú do prenosnej schránky.

Koho volíme v Nitre?

  • primátora Nitry
  • 31 mestských poslancov (každá mestská časť volí iný počet poslancov, počet volených poslancov je vyznačený na volebnom lístku, dokopy za celú Nitru ich je 31)
  • župana nášho kraja
  • 13 poslancov, ktorí budú sedieť v krajskom parlamente (dokopy aj s inými obvodmi z celého Nitrianskeho kraja je tu 54 poslancov)

Podrobnejšie informácie o komunálnych a župných voľbách vrátane kandidátov nájdete na tomto linku  Mesto Nitra – Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Tomáš Holúbek
ilustračné foto: Roman Oravec


Najčítanejšie správy
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Voľby do Európskeho parlamentu na území…
11. február 2019
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11. júl 2018