Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
11. február 2019
V sobotu, 25. mája 2019 sa v čase od 7.00 h - 22.00 h na území SR uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch
Mesto Nitra v súlade s §46 ods.4 zák.č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :  nam1@msunitra.sk Žiadosť musí obsahovať :
  1. Meno a priezvisko
  2. Rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá rodné číslo pridelené
  3. Štátna príslušnosť
  4. Presná adresa trvalého pobytu
  5. Korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz
 

Elektronicky je možné požiadať o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu najneskôr do 6.5.2019.

 

Mesto Nitra oznamuje, že v súlade s §16 zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani vyhradila pre umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 skruže, ktoré sú rozmiestnené na území mesta podľa zoznamu, uvedeného v prílohe. Každá skruž zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t.z., že je rozkreslená a očíslovaná od 1 do 31.

 

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
11. júl 2018
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016
19. november 2015