Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky
11. február 2019
V sobotu, 25. mája 2019 sa v čase od 7.00 h - 22.00 h na území SR uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených dokumentoch
Mesto Nitra v súlade s §46 ods.4 zák.č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :  nam1@msunitra.sk Žiadosť musí obsahovať :
  1. Meno a priezvisko
  2. Rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá rodné číslo pridelené
  3. Štátna príslušnosť
  4. Presná adresa trvalého pobytu
  5. Korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz
 

Elektronicky je možné požiadať o vydanie a zaslanie hlasovacieho preukazu najneskôr do 6.5.2019.

 

Mesto Nitra oznamuje, že v súlade s §16 zák.č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani vyhradila pre umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 skruže, ktoré sú rozmiestnené na území mesta podľa zoznamu, uvedeného v prílohe. Každá skruž zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov, t.z., že je rozkreslená a očíslovaná od 1 do 31.

 

Súbory na stiahnutie:


Najčítanejšie správy
Voľby do Európskeho parlamentu
13. február 2024
Parlamentné voľby 2023
13. jún 2023
Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie
7. november 2022
Megavoľby sa blížia
25. október 2022