Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu stúpla
20. apríl 2022
Nitrania v minulom roku vytriedili takmer 44 %

Nitrania v minulom roku vytriedili takmer 44 %. 

 

Mesto Nitra dosiahlo v roku 2021 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 43,7 %. Je to o takmer 3 % viac ako v roku 2020.

Sadza poplatku za komunálny odpad pre rok 2022 za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov a objemového odpadu na skládku odpadov v euro.t-1 (platná od 1. 3. 2022) bude naďalej: 18,- EUR. Uvedená suma predstavuje jeden z poplatkov za komunálny odpad, ktorého výšku vieme ovplyvniť dosiahnutým percentom triedenia odpadu v meste.

Mesto Nitra ďakuje všetkým občanom, firmám aj organizáciám, ktorí zodpovedne pristupujú k triedeniu odpadu.

Prečo triediť odpad? 

  • Úspora prírodných zdrojov: Ročne vyťažíme na planéte približne 70 miliárd ton surových materiálov. Významná časť sa dá zrecyklovať. Napríklad z 1,7 milióna ton komunálnych odpadov, ktoré končia na Slovensku v našich odpadových nádobách, sa dá zrecyklovať až 40 %. Pokiaľ budeme „recyklovať“ aj biologicky rozložiteľný odpad, čiže napr. kompostovať, tak je to až 90 %. V Európe kvôli nízkej miere recyklácie či kompostovania ročne „zahodíme“ približne 600 miliónov ton surovín.
  • Úspora energie od 97% pri hliníku či 94% pri plastoch, až po 26% pri papieri.
  • Menej znečistenia, ochrana klímy: Pokiaľ odpad nezrecyklujeme, skončí na skládke alebo v spaľovni. Skládky a spaľovne odpadov negatívne vplývajú na životné prostredie, znečisťujú ovzdušie, vodu, pôdu, produkujú skleníkové plyny. Negatívne vplývajú aj na zdravie.

Príklady:

  • Na výrobu 100 % recyklovaného papiera nepotrebujeme spíliť žiaden strom. Na výrobu nového skla zo starého nepotrebujeme žiaden kremičitý piesok. Na výrobu novej PET fľaše zo starej nepotrebujeme žiadnu ropu.
  • Vytriedením 110 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni 1 hektár 80 ročného lesa (1 hektár = 100 m x 100 m).
  • Recyklovaním 1 kg odpadovej medi sa ušetrí 142 kg rudy a 80 % energie potrebnej pri výrobe.
  • Recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrinu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín.

 

Martin Pavelka, referent pre odpadové hospodárstvo Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Ako ste spokojní so službami mestského úradu
7. december 2022
Október patrí našim seniorom
29. september 2022
CAMPANA fest 2022 s trojdňovým programom
31. august 2022
Kde a kedy môžete odovzdať použitý kuchynský olej
12. august 2022