Október patrí našim seniorom
29. september 2022

Mesiac úcty k starším pripomína, že si máme vážiť a ctiť starých ľudí. Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Aj tí, ktorí sú dnes seniormi, boli kedysi mladí a plní síl. Rokmi pribudli na tvárach vrásky, sily pominuli, no s rokmi prišla múdrosť, ktorú nám ďalej podávajú. 

Mesto Nitra, Výbory mestských častí v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska pripravili počas októbra pre našich seniorov kultúrno – spoločenské stretnutia:

 • Sobota 1. 10, 16:00, Kultúrny dom Párovské Háje
  PRÍJEMNE V DUŠIACH
  účinkujú: deti z Párovských Hájov, Ladislav Erdélyi / DJ Lacko
 • Nedeľa 2. 10., 15:00, Kultúrny dom Dolné Krškany
  MELÓDIE ZO SRDCA
  účinkujú: Milan Perný a Hergottovci
 • Sobota 8. 10., 15:00, Kultúrny dom Mlynárce
  TAK RADI SME OPÄŤ SPOLU
  účinkujú: Dušan Čaplák, Milan Humpolec
 • Pondelok 10. 10., 15:00, Kultúrno-spoločenské centrum Janíkovce
  POHODA S PESNIČKOU
  účinkujú: deti z MŠ v Janíkovciach, Janíkovská studnička, HS Orions
 • Streda 19. 10., 15:00, Kultúrny dom Dražovce
  SKVELÁ NÁLADA V DRAŽOVCIACH
  účinkujú: deti z MŠ v Dražovciach, Janissa
 • Štvrtok 20. 10., 17:00, Kultúrny dom Kynek
  NA DOBRÚ NÁLADU
  účinkujú: deti zo ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Usporiadatelia: Mesto Nitra, výbory mestských častí, mestské odbory Jednoty dôchodcov Slovenska  a miestny spolok SČK Nitra – Mlynárce

Vstup voľný.


Najčítanejšie správy
Ako ste spokojní so službami mestského úradu
7. december 2022
CAMPANA fest 2022 s trojdňovým programom
31. august 2022
Kde a kedy môžete odovzdať použitý kuchynský olej
12. august 2022
Termíny mobilného zberu elektroodpadu
10. august 2022