Ako ste spokojní so službami mestského úradu
7. december 2022

Svoj názor máte možnosť vyjadriť v dotazníkovom prieskume. Zapojiť sa môžete aj do súťaže.

Ako ste spokojní so službami mestského úradu

Mestský úrad v Nitre pripravil po roku opäť anonymný dotazník, v ktorom mapuje vnímanie mestského úradu jeho klientmi – obyvateľmi, podnikateľmi či návštevníkmi. Spätná väzba je pre zlepšovanie služieb kľúčová. Výsledky a získané informácie budú cennými podnetmi k návrhu na trvalé zlepšovanie činnosti úradu a kvality poskytovaných služieb a produktov tak, aby sme dokázali naplniť potreby a očakávania obyvateľov.

Dotazník nájdete na https://www.surveymonkey.com/r/vnimanieMSU

V 32 otázkach sa môžete vyjadriť k vnímaniu mestského úradu, k prístupu zamestnancov úradu i k jednotlivým službám. Jeho vyplnenie zaberie približne 15 minút.

Vyplnením dotazníka sa máte možnosť zapojiť do súťaže o hodnotný balíček lokálnych produktov, kníh a reklamných predmetov mesta. Inštrukcie nájdete na tretej strane dotazníka. Ak nemáte záujem sa zapojiť do súťaže, túto stranu pokojne preskočte.

Lenka Mareková
foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Október patrí našim seniorom
29. september 2022
CAMPANA fest 2022 s trojdňovým programom
31. august 2022
Kde a kedy môžete odovzdať použitý kuchynský olej
12. august 2022
Termíny mobilného zberu elektroodpadu
10. august 2022