Referent pre rozpočtovanie
1. február 2016
Mesto Nitra hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Min. kvalifikačný predpoklad:

 • SŠ vzdelanie stavebného alebo technického smeru

Iné kritériá a požiadavky :

 • min. 3 roky praxe v oblasti rozpočtovania stavieb
 • skúsenosti a znalosti práce so stavebnými softvérmi určenými na oceňovanie a rozpočtovanie stavieb (napr. CENKROS a iné)
 • znalosti a orientácia pri práci s projektovými dokumentáciami stavieb
 • osobnostné predpoklady, seriózne vystupovanie a zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • občianska bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o vzdelaní
 • predloženie zoznamu niektorých zrealizovaných prác v oblasti rozpočtovania výhodou
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • u vybraného uchádzača pred nástupom do zamestnania budeme požadovať výpis z registra trestovKandidáti na funkciu referent pre rozpočtovanie zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie – referent pre rozpočtovanie“ najneskôr dňa 30.12.2015 do 12.00 hod.
 • na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. (Platí odtlačok prezentačnej pečiatky Mesta Nitry)
 • Dátum a miesto podania žiadostí:

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022