referent IT
18. november 2015
Mesto Nitra  vypisuje  ponuku na pracovnú pozíciu : „referent   IT “ v referáte informačných technológií

Min. kvalifikačný predpoklad:

 • stredoškolské s maturitou

Pracovnej pozícii vyhovuje aj uchádzač so vzdelaním:

 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

 • informačné technológie

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívne

Počítačové znalosti – používateľ – pokročilý:

 • Microsoft Office
 • Počítačové znalosti –administrátor
 • Internet (e-mail,www)
 • Administrácia LAN/Wan
 • systém užívateľskej podpory na riešenie problémov s informačnými technológiami

Informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečovanie diagnostiky informačných technológií. Vykonávanie technickej údržby počítačových systémov a zariadení výpočtovej techniky, údržba a ochrana počítačovej siete, podpora podľa požiadaviek užívateľov. Inštalácia, reinštalácia, konfigurácia a údržba operačných systémov jednotlivých pracovných staníc a príslušenstva.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o vzdelaní
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry
 • u vybraného uchádzača pred nástupom do zamestnania budeme požadovať výpis z registra trestov

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu hlavný architekt zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Ponukové konanie referent IT“ najneskôr  dňa 15.12.2015 do 12.00 hod.   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra.

Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022