Pracovné miesto na pozíciu: upratovačka
23. január 2017

Mesto Nitra  hľadá zamestnanca na pozíciu:

  • „upratovačka“  na   Mestskom úrade, Štefánikova tr.č. 60,  Nitra

s pracovným   časom:

  • v pondelok až vo štvrtok denne od 11.00 hod. do 19.00 hod.– upratovanie,
  • v piatok od 10.00 hod. do 18.00 hod. – upratovanie

 

Zoznam  požadovaných dokladov  :   žiadosť, profesijný životopis, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov  pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na pozíciu „upratovačka“ zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky                 do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor upratovanie“   najneskôr  dňa  2.2.2017.   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

 

 

 

 

                JUDr. Igor Kršiak  v.r.

     prednosta Mestského úradu v Nitre

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022