Oznámenie o zrušení zákazky
25. november 2013
Verejný obstarávateľ oznamuje, že z dôvodu zmeny rozhodujúcich okolností a podmienok výzvy ruší ponukové konanie na predmet zákazky: „Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“.
Verejný obstarávateľ oznamuje, že z dôvodu zmeny rozhodujúcich okolností a podmienok výzvy ruší ponukové konanie na predmet zákazky: „Rozšírenie informačného systému o modul Verejné obstarávanie“.
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014