Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk - Odpredaj osobného motorového vozidla.
17. september 2013
Odpredaj majetku: Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo 1500 cm3, 50 kW diesel, rok výroby 2006 Úspešný uchádzač: Ing. Pavol Vozár, Vlkanová Cena: 1 130,00 €
Odpredaj majetku: Osobné motorové vozidlo Renault Kangoo 1500 cm3, 50 kW diesel, rok výroby 2006 Úspešný uchádzač: Ing. Pavol Vozár, Vlkanová Cena: 1 130,00 €
Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014