Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - „Vakcíny proti žltačke A a B“
17. september 2013
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 3 300 € bez DPH
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru , služieb, prác. Tovar a služby v hodnote do 3 300 € bez DPH

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nitra, Mestská polícia
IČO: 308 307
S í d l o:
Mesto: Nitra PSČ: 949 01
Ulica: Cintorínska 6
Telefón:  037/6922555     Fax: 037/6922502  E- mail: msp@mspnitra.sk

2. Predmet zákazky:
Vakcína proti žltačke A a B v počte 30 ks.

3. Úspešný uchádzač:
Lekáreň na Štúrovej ulici, Štúrova 38, 949 01 Nitra

4. Cena zákazky:
1 347 € s DPH
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014