Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - MŠ Piaristická
12. september 2013
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania - MŠ Piaristická
Na základe vyhodnotenia predložených ponúk realizáciu týchto stavebných prác uskutoční spoločnosť STOMBAU spol. s r.o., Koperníkova 49, 920 01 Hlohovec. Tento uchádzač bol vybraný na základe predloženia najvýhodnejšej ponuky z oslovených uchádzačov. Predpokladaná hodnota diela bola vyčíslená vo výške 17.000 € bez DPH. Ponuka spoločnosti STOMBAU spol. s r.o., ktorá vykoná stavebné práce je vo výške 15.813,54 € bez DPH, cena s DPH je 18.976,25 €. Súbory na stiahnutie(1 ks):

Verejné obstarávanie – rok 2013

MŠ Piaristická – Oznámenie o VO Ikona súboru pdf (367 KB)


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014