Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Právny poradca (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • vykonáva činnosti súvisiace s poskytovaním právneho poradenstva s využitím existujúcich analytických, metodických, procesných materiálov a postupov, klientom KC;
 • dohliada na komplexnú právnu agendu spojenú s implementáciou programov realizovaných v rámci Sekcie implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • participuje na vyhotovovaní interných podkladov v rámci procesu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s právom SR a EÚ;
 • podieľa sa na tvorbe metodiky v rámci procesu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • overuje súlad podkladov s platnou legislatívou SR a EÚ;
 • poskytuje právne poradenstvo a právnu pomoc pri riešení agendy súvisiacej s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi;
 • dohliada na vedenie spisovej agendy súvisiacej s implementáciou Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • pripomienkuje interné a metodické dokumenty súvisiace s implementáciou Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
 • pripravuje  a overuje zmluvnú dokumentáciu ako aj iné druhy dokumentácie súvisiacu s implementáciou programov;
 • spolupracuje s tímom pri procese verejného obstarávania 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa, vzdelanie v odbore – právne

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý

Počet rokov praxe

3

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné schopnosti
 • analytické myslenie a zameranie na detail
 • zodpovednosť, samostatnosť a bezúhonnosť
 • vodičský preukaz sk. B s vodičskou praxou
 • všeobecná orientácia v príslušných právnych predpisoch SR a EÚ výhodou;
 • schopnosť práce v tíme, samostatnosť, flexibilita.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1200,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podania žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

 

Predpokladaný termín nástupu: dohodou

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022