Oznámenie o voľnom pracovnom mieste: „Asistent riaditeľa KC (m/ž)“
28. september 2021

Mesto Nitra

v zastúpení primátorom mesta  Marekom Hattasom

oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pre implementáciu projektu

Kreatívne centrum Nitra (kód ITMS2014+: 302031ADT3)

 

Informácie o pracovnom mieste 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Vykonáva asistenciu riaditeľovi Kreatívneho centra Nitra – KC Nitra;  
 • Pripravuje podkladové materiály a zabezpečuje organizačno-technickú podporu v rámci hlavných aktivít projektu;
 • Zabezpečuje úpravu a korekciu interných dokumentov KC Nitra; 
 • Zastrešuje a poskytuje administratívnu a organizačnú podporu kancelárie riaditeľa a kancelárie KC Nitra 
 • Vedenie a archivácia registratúrneho denníka a dokumentov s tým spojených
 • Vedenie zápisov z porád a stretnutí podľa potreby KC Nitra
 • Zabezpečuje nákup kancelárskych potrieb a iného spotrebného materiálu podľa potreby KC Nitra
 • Plánuje  a organizuje pracovné stretnutia, porady a služobné cesty pre členov tímu KC
 • Podieľa sa na organizovaní eventov, teambuildingov a poskytuje súčinnosť pri organizovaní  školení pre zamestnancov KC
 • Zabezpečuje ad-hoc úlohy podľa aktuálnych potrieb KC Nitra 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)-podmienka,

Znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou

Ostatné znalosti

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Počet rokov praxe

3

Prax na pozícii/v oblasti

Administratíva, projektový manažment, kultúrno kreatívny priemysel

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • komunikačné a organizačné zručnosti
 • profesionálne vystupovanie
 • time manažment a agilita
 • znalosť s projektovými nástrojmi (napr. MS Project, ClickUp, Asana, iné) výhodou
 • anglický jazyk na úrovni B2 – podmienkou
 • multitasking, zvládanie stresu
 • schopnosť pracovať samostatne pri dosahovaní cieľa ale súčasne byť aj tímový hráč

Zamestnanecké výhody, benefity

 • možnosť sebarealizácie
 • perspektívna práca
 • príspevok na stravovanie
 • stabilné sociálne prostredie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

Adresa zamestnávateľa:     Mesto Nitra, Štefánikova tr. č. 60, Nitra 

Miesto výkonu práce:          Nitra

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 800,- €  v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis a motivačný list
 • písomný súhlasom so spracovaním osobný údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Podanie žiadostí

Záujemcovia o pozíciu sa môžu prihlásiť prostredníctvom:

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem, kontaktovať budeme len kandidátov, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

Zásada nediskriminácie:

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania  je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch obdobných právnych vzťahoch ustanovuje  zákon č.365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

Predpokladaný termín nástupu: dohodou


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022