Oznam o výberovom konaní na pozíciu pracovník Komunitného centra Orechov dvor Nitra
27. február 2018
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem.

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
  3. jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 19/03/2018 o 9,00 hod. v priestoroch Mestského úradu v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, miestnosť č. 633.

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra. Záujemcovia označia obálku „NP KC.“ Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Viac podrobností si možete pozrieť v prílohe:

Oznam o výberovom konaní  Ikona súboru pdf (163.4 KB)


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022