Odbor projektového a strategického riadenia

  • Odbor verejného obstarávania:
    • realizuje postupy verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    • poskytuje odbornú a metodickú pomoc jednotlivým útvarom a odborom mestského úradu v rámci zabezpečovania jednotlivých postupov verejného obstarávania
    • zabezpečuje tvorbu a aktualizáciu vnútorných predpisov mesta v oblasti verejného obstarávania
    • zabezpečuje a realizuje proces centrálneho verejného obstarávania pre mesto (MsÚ) a pre mestské organizácie vo vymedzenom rozsahu

Kontakty

Mária Blisková
referentka pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 423
maria.bliskova@msunitra.sk
Ing. Miroslav Daniš
referent pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 423
miroslav.danis@msunitra.sk
Ing. Lukáš Daniš
referent pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 631
lukas.danis@msunitra.sk
Mgr. Viktor Moravec
vedúci odboru verejného obstarávania
číslo dverí: 421
viktor.moravec@msunitra.sk

Vytvorené: 14. 9. 2022