Detail zamestnanca

Mária Blisková
referentka pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 423
maria.bliskova@msunitra.sk