Detail zamestnanca

Mgr. Oľga Nikodemová
referent pre verejné obstarávanie
číslo dverí: 423
olga.nikodemova@msunitra.sk