Detail zamestnanca

Mgr. Viktor Moravec
vedúci odboru verejného obstarávania
číslo dverí: 421
viktor.moravec@msunitra.sk