Mesto získalo dotáciu 137-tisíc eur za triedenie odpadu
1. august 2022

Pričinili sa o to najmä obyvatelia, ktorí poctivo triedia odpad. Peniaze radnica použije na účely odpadového hospodárstva.

Ide o ročný príspevok od Environmentálneho fondu. Za rok 2021 radnica získala 137 597,73 eur.

„Výšku príspevku pre jednotlivé obce a mestá stanovuje Environmentálny fond podľa množstva vytriedenia komunálnych odpadov. V praxi to znamená, že čím viac odpadu mesto a jeho obyvatelia vytriedia, tým vyšší bude príspevok,“ vysvetľuje referent pre odpadové hospodárstvo mestského úradu Martin Pavelka.

O príspevok mohla radnica požiadať do 31. marca. Zároveň musela splniť niekoľko podmienok. Napríklad sa na územní mesta nesmie nachádzať žiadna čierna skládka či odkalisko, ani jeho územím nemôže prehádať príjazdová účelová komunikácia. Vplyv na udelenie dotácie malo aj to, či bola mestu Nitra v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie spomínanej podmienky. Ďalším dôležitým faktorom bola úroveň vytriedenia odpadu. „V predchádzajúcom kalendárnom roku musela úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu pre rok 2021 dosiahnuť minimálne 34 %, pričom mesto Nitra vytriedilo takmer 44 % z celkového množstva vyzbieraného komunálneho odpadu,“ hovorí Pavelka. 

Peniaze radnica použije na účely odpadového hospodárstva – rekonštrukciu a budovanie stojísk pre smetné nádoby, zber a zhodnotenie kuchynského odpadu a odstraňovanie čiernych skládok.

Text: Lenka Mareková
Foto: ilustračné


Najčítanejšie správy
Ako ste spokojní so službami mestského úradu
7. december 2022
Október patrí našim seniorom
29. september 2022
CAMPANA fest 2022 s trojdňovým programom
31. august 2022
Kde a kedy môžete odovzdať použitý kuchynský olej
12. august 2022