Mesto Nitra hľadá zamestnanca na pozíciu: referent pre rozsiahle stavby
16. máj 2017

Mesto Nitra  hľadá zamestnanca na pozíciu:

  • „referent pre rozsiahle stavby“  na odbor stavebného poriadku  Mestského úradu              v Nitre

požiadavka :  

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa odbor stavebného alebo architektonického smeru

Zoznam  požadovaných dokladov  :   žiadosť, profesijný životopis, overená kópia dokladu      o vzdelaní, písomný a podpísaný súhlas uchádzača na spracúvanie osobných údajov             pre Mesto Nitra .

Dátum a miesto podania žiadostí:

Uchádzači na funkciu „referent pre rozsiahle stavby“ na odbor stavebného poriadku zašlú poštou alebo doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor OSP “   najneskôr  dňa  7.6.2017   na adresu:   MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č 60, kancelária prednostu, 950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022