Mesto hľadá grafika-fotografa
31. január 2019
Odbor komunikácie a propagácie hľadá do svojich radov kreatívneho človeka, ktorý pomôže posunúť vizuálnu identitu nášho mesta na novú úroveň. Viac info v inzeráte

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca   na pracovnú pozíciu :  

 

 • referent – grafik, fotograf

 

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 1050,00 €               a odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Informácie o pracovnom mieste:  

Grafické návrhy rôznych typov nosičov reklamy, grafické spracovanie do výroby.

Komunikácia s odbormi a výrobou.

Tvorba grafických návrhov od skíc až po výsledné vizuály a ich štylizovanie podľa zadania.

Grafické spracovanie reklamy v závislosti od celkovej koncepcie.

Spolupráca pri vytváraní kreatívnych koncepcií, určujúcej podobu a zameranie komunikačných kampaní.

Grafické spracovanie návrhov inzercie, katalógov, webových stránok, letákov, bannerov, bilboardov, vizitiek, výrobkov, log, atď.

Spolupráca pri výrobe propagačných materiálov a predmetov.

Spolupráca s textárom (copywriterom) a DTP operátorom.

Stanovovanie konečného štýlu a farebnosti kresieb v grafickom programe.

Exportovanie grafických návrhov do požadovaného formátu.

Príprava fotografovanej scény

Realizácia fotografií

Dokumentácia, archivácia a triedenie existujúcich fotografií

Retušovania a konečná úprava fotografií

Práca s videom, natáčanie a strih je výhodou

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

 Požadovaný stupeň vzdelania

 

Úplné stredné všeobecné vzdelanie    alebo

Úplné stredné odborné vzdelanie   

požiadavky:  

 • ovládanie programov Photoshop/InDesign/Ilustrator alebo podobných profesionálnych grafických softwéroch
 • ovládanie práce s fotoaparátom, jeho nastavovanie
 • občianska bezúhonnosť, seriózne vystupovanie, komunikatívnosť  
 • zodpovedný prístup k pracovným úlohám
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • Anglický jazyk (B2 – úroveň stredne -pokročilá)

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • žiadosť
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent grafik, fotograf  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  grafik-fotograf“  najneskôr  dňa 8.2.2019  na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra. Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry.

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Henrich Varga,  tel.037/6502255,  e-mail: Henrich.Varga@msunitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: traktorista
29. marec 2022