Hľadáme referenta pre inovácie
6. marec 2019
Mesto Nitra vypisuje výberové konanie na pozíciu referenta pre inovácie, uzávierka prihlášok je 20. marca. Kompletné informácie o pracovnom mieste nájdete po rozkliknutí nadpisu

Mesto Nitra, v zastúpení primátorom mesta  hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu   

 

 • referent pre inovácie

 

Hľadáme šikovného, proaktívneho, inovatívne a logicky mysliaceho človeka, ktorý by sa chcel podieľať na inovatívnych projektoch Mesta Nitra. Ak sa okrem toho chcete podieľať aj na budovaní nového Odboru inovácií, transparentného riadenia a klientskej spokojnosti, máme pre Vás túto ponuku.

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • proaktívne prinášanie návrhov na zlepšenia v procesoch MsÚ alebo v službách, ktoré MsÚ poskytuje obyvateľom Nitry
 • evidencia návrhov na zlepšenie
 • navrhovanie možných riešení, hľadanie alternatív a ich porovnanie s ohľadom na čo najefektívnejšie využívanie zdrojov Mesta
 • kontrola súladu navrhovaných riešení so záväznými predpismi (zákonmi, VZN, internými predpismi a pod.)
 • komunikácia s partnermi v jednotlivých projektoch

Miesto výkonu práce: Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, 950 06 Nitra

 

Druh pracovného pomeru: 100 % pracovný úväzok

 

Mzdové ohodnotenie: minimálna suma základnej zložky mzdy predstavuje 907,00 €,               v závislosti od kvalifikácie a skúseností uchádzača,  odmeny v súlade s Poriadkom odmeňovania zamestnancov Mesta Nitra a platnou Kolektívnou zmluvou.

 

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • spolupráca na inovatívnych projektoch a pri budovaní nového odboru MsÚ
 • možnosť sebarealizácie, možnosť si vyskúšať nové prístupy a postupy v samospráve
 • odborný rast
 • príspevok na stravovanie
 • doplnkové dôchodkové sporenie a iné benefity v súlade s Kolektívnou zmluvou

 

 

Požadovaný stupeň vzdelania

 

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť,
 • proaktivita,
 • logické myslenie,
 • všeobecný prehľad,
 • zmysel pre detail,
 • schopnosť dotiahnuť rozpracované úlohy,
 • analytické a syntetické myslenie,
 • znalosť práce s PC na vynikajúcej úrovni – programy balíka Office,
 • veľkou výhodou je prehľad v moderných technológiách, ktoré môže samospráva využiť pre efektívnejšie fungovanie,
 • veľkou výhodou sú skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré priniesli pozitívnu zmenu,
 • výhodou je prehľad v tematike Open Data.

 

Zoznam  požadovaných dokladov:

 • motivačný list aj s návrhom riešenia Vami vybratého problému (nedostatku) v meste Nitra
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o ukončení najvyššieho vzdelania
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby Mesta Nitry

 

 

Dátum a miesto podania žiadostí

Kandidáti na funkciu „referent pre inovácie  “ zašlú  poštou alebo  doručia svoje písomné prihlášky do podateľne MsÚ v Nitre v zalepenej obálke označenej „Osobný pohovor  inovácie “ , na adresu: MESTO NITRA, Mestský úrad, Štefánikova tr. č. 60, kancelária prednostu,    950 06 Nitra.. Uchádzači môžu požadované dokumenty posielať aj mailom               na e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk.  Termín uzávierky  najneskôr  dňa 20.03.2019  . Platí odtlačok prezentačnej  pečiatky Mesta Nitry, resp. dátum doručenia mailom podanej žiadosti  do e-mailovej schránky zamestnávateľa.

 

Mesto Nitra si vyhradzuje oprávnenie pozvať na osobný pohovor len vybraných uchádzačov.

Vybratí uchádzači budú kontaktovaní najneskôr do konca marca 2019

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Martin Horák, tel. 037/6502147, e.mail: Martin.Horak@msunitra.sk

Katarína Koprdová, tel. 037/6502244, e.mail: Katarina.Koprdova@msunitra.sk

 

 


Najčítanejšie správy
Koncom marca bude v Nitre veľtrh práce
7. marec 2023
Voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka…
6. apríl 2022
Voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:…
29. marec 2022
Voľné pracovné miesto na pozíciu: kosec
29. marec 2022