Aktualizácia Gisportálu
1. júl 2013
Predmet zákazky: Aktualizácia Gisportálu
Predmet zákazky: Aktualizácia Gisportálu

Identifikácia úspešného uchádzača: ArcGEO Information Systems spol. s r.o., Blagoevova 9, 851 04 Bratislava
Zmluvná cena: 12 859,20  €
 


Najčítanejšie správy
Výzva na predkladanie cenových ponúk - RPD stavby…
22. február 2017
Výzva na predloženie cenových ponúk - PD…
7. marec 2016
Archív
30. september 2015
vyhodnotenie cenových ponúk - Rekondičné pobyty…
16. apríl 2014