Ako sme v roku 2023 triedili odpad?
8. marec 2024

V minulom roku Nitra vytriedila takmer 20-tisíc ton komunálneho odpadu, čo je 43,5 % z celkového množstva komunálneho odpadu (45 550 ton). Oproti predchádzajúcemu roku ide o pokles o štyri percentá. Jednou z príčin je podľa odboru životného prostredia zálohovanie jednorazových obalov na nápoje. „Obaly dovtedy končiace v nádobách na triedený zber pre jednotlivé zložky dostávajú teraz šancu na „nový život“. Čo je veľmi pozitívne vzhľadom na to, že sa všade skloňujú slová recyklácia či opätovné použitie,“ uviedla Katarína Drgoňová z nitrianskej radnice.

Obyvatelia najviac vytriedili biologicky rozložiteľný odpad – až 9 143 ton. Plastov vytriedili vyše 868 ton, skla 933 ton a papiera takmer 2 272 ton.

„Ďakujeme všetkým občanom, ktorí poctivo triedia odpad. Vďaka triedeniu odpadu šetríme nielen prírodné zdroje, ale aj našu peňaženku. Čím viac odpadu vytriedime, tým menej mesto musí platiť za uloženie odpadu na skládku odpadov,“ povedal Tomáš Holúbek, hovorca Nitry. Od tohto množstva sa odvíja aj výška sadzby poplatku za komunálne odpady – v Nitre to je 18 eur za tonu odpadu.

Najväčší podiel odpadu, ktorý mohol byť vyseparovaný a nebol, tvorí v Nitre záhradný odpad, plasty, textil a kuchynský odpad. Minulý rok to mesto zistilo analýzou v spolupráci s Nitrianskymi komunálnymi službami. „Takto boli znehodnotené zložky spomenutého odpadu tým, že skončili v zmesovom komunálnom odpade,“ dodala Drgoňová.

Pozitívnou správou je nebývalý záujem občanov o odovzdanie použitých kuchynských olejov a tukov. Mesto tento zber organizuje v spolupráci s externou firmou dvakrát ročne. „Pri prvom mobilnom zbere uskutočnenom v tomto roku, ktorý sa konal vo februári, prejavili obyvatelia obrovský záujem, aký tu doposiaľ nebol,“ uviedla Katarína Drgoňová z mestského úradu. V septembrovom zbere preto plánujú posilniť kapacity a rozšíriť zberné miesta o ďalšie lokality.

Ako v Nitre triediť odpad?

Individuálna bytová zástavba

  • papier
  • plasty
  • sklo
  • bioodpad (rodinné domy) – tráva, lístie, kvety (napr. rezané bez stužiek a drôtov), vypletá burina, drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov, kôra zo stromov, hobliny, piliny, popol, štiepka, zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, prezreté ovocie, kávová usadenina, škrupiny z vajec

Komplexná bytová zástavba

  • papier
  • plasty
  • sklo
  • bioodpad (sídliská) – tepelne upravené i neupravené zvyšky jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mliečne výrobky, potraviny po záručnej dobe a znehodnotené potraviny, vajcia a výrobky z nich, šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky z kvetov a rastlín

Obyvatelia sídlisk majú k dispozícii komunitné kompostéry.

Elektroodpad

Odovzdať sa dá bezplatne na ktoromkoľvek zbernom dvore alebo je možné si objednať odvoz starých elektrospotrebičov prostredníctvom firmy Envidom, ktorá niekoľkokrát do roka zabezpečuje túto bezplatnú službu pre občanov mesta. O termínoch zberu informuje táto webstránka a tiež sociálne siete mesta.

Kuchynské oleje a tuky

Odovzdávajú sa na hociktorom zbernom dvore alebo je možné ich vkladať v uzavretých plastových fľašiach do sivých 120 litrových zberných nádob, ktoré sú umiestnené na sídliskových stojiskách, okrem toho dvakrát ročne prebieha v Nitre mobilný zber použitých kuchynských olejov a tukov.

Mesto Nitra pravidelne organizuje aj jarné a jesenné upratovanie, počas ktorého je postupne vo všetkých mestských častiach pristavený veľkokapacitný kontajner. Celý harmonogram ulíc je k dispozícii TU.

Ďalšie cenné informácie vám poskytne aj tento leták Nitrianskych komunálnych služieb:

Jana Krajčovičová
foto: archív mesta


Najčítanejšie správy
Grantový program EKO ďalej Nitra
11. apríl 2024
Často kladené otázky o vynovenom Starom parku
22. február 2024
Februárový zber použitého kuchynského oleja
15. február 2024
Kam s vianočným stromčekom?
4. január 2024